Uitleg gewichtheffen

Gewichtheffen ongezond?

Grootschalige onderzoeken hebben bewezen dat onze jeugd zich in slechte fysieke toestand bevindt. Kinderen tussen 10 en 16 jaar beschikken zelfs niet meer over het minimum van de algemene basisvaardigheden. Gebrek aan lenigheid, rugvervormingen, gebrek aan coördinatie en uithouding zijn slechts enkele van de meest voorkomende kwalen. In deze tijd van de multi-media is er geen plaats meer voor sport en spel.

Onderzoeken in Duitse, Belgische en andere internationale universiteiten hebben bewezen dat Gewichtheffen, gecombineerd met turnen, lichte atletiek en zwemmen een oplossing kunnen bieden aan het gebrek van lichamelijke vaardigheden, op voorwaarde dat deze aangepast zijn aan de leeftijd van het kind.

Het fabeltje dat Gewichtheffen ongezond is voor de rug, is volledig uit de lucht gegrepen.

Verschillende wetenschappers hebben juist het tegendeel bewezen. Slechts 5% van de Gewichtheffers hebben op oudere leeftijd rugproblemen, dit tegenover 75% bij de 'normale' bevolking. Daarom werd het jeugdsportproject Gewichtheffen opgesteld.

Maar wat is eigenlijk de samenstelling van dit programma, zal u zich ongetwijfeld afvragen. Buiten het aanleren van de gewichtheffersdisciplines : het Trekken en het Werpen (de ideale tiltechniek), is in het programma ook een gedeelte turnen, sport/spel-activiteiten en lichte atletiek verwerkt.

Bij jongeren tussen 10 en 12 jaar wordt vooral de nadruk gelegd op sport/spel-activiteiten. Deze moeten ervoor zorgen dat jongeren in spelvorm, hun reflexen aanscherpen, coördinatie verkrijgen en hun uithouding stilaan opbouwen. Dit, samen met een aantal loop- en turnoefeningen, zal hen op korte termijn de noodzakelijke vaardigheden bijbrengen om de basiskwaliteiten te bezitten ten einde met het gedeelte Gewichtheffen te beginnen.

Het jeugdproject is toegankelijk voor jongens en meisjes tussen 10 en 16 jaar. Zij worden onderverdeeld in 3 leeftijdscatergorieën, namelijk 10/12 - 12/14 -14/16.

Dankzij de vaardigheden, die deze jongeren tijdens dit project ontwikkelen, hebben zij de ideale basis om eender welke andere sporttak te beoefenen en hun nieuwe te verbeteren.

Powersport Zaventem kan de jongeren hierbij helpen. Onze club beschikt over jeugdsportbegeleiders met een getuigschrift van de Vlaamse
Trainersschool van het Bloso en kan rekenen op de steun van de Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie, alsook de ondersteuning van de
cel-gewichtheffen van de V.T.S., welke onder het voorzitterschap staat van Prof. Rene Didden.

Lees hier het rapport van Dr. A. Gussbacher.